Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.10.2019

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2018/2019.

Komitéen for god Selskabsledelse har den 30. september 2019 offentliggjort sin årsberetning for 2018/2019. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse og aktivt ejerskab i perioden.

Årsberetningen i år indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Compliance-undersøgelsen tager udgangspunkt i selskabernes redegørelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporterne for 2018. Da de opdaterede Anbefalinger for god Selskabsledelse først er trådt i kraft for regnskabsåret 2018, har komitéen valgt alene at inkludere selskaber med kalenderår som regnskabsår i årsberetningen. Årsberetningen har i lighed med tidligere år fokusområder, hvor der i år er fokus på selskabernes ledelsesevalueringer og ledelsesaflønninger.

Endvidere indeholder årsberetningen som sidste år en undersøgelse af investorers efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab. Det er andet år, at årsberetningen indeholder en sådan compliance-undersøgelse. Komitéen har dog på baggrund af implementeringen af andet aktionærrettighedsdirektiv besluttet, at Anbefalingerne for aktivt Ejerskab udfases, således at rapportering efter disse anbefalinger sker sidste gang for regnskabsår, der slutter senest 31. december 2019. Dette er en konsekvens af, at seks ud af syv anbefalinger nu er omfattet af lovgivning.

Desuden indeholder årsberetningen oplysninger om aktiviteter, som komitéen har beskæftiget sig med i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det kommende år.

Den årlige compliance-undersøgelse

Komitéen har som i de foregående år taget udgangspunkt i den gennemgang, som Nasdaq Copenhagen A/S hvert år laver af samtlige danske børsnoterede selskabers efterlevelse. Derudover har komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering vedrørende ledelsesaflønning og bestyrelsesevaluering.

Årsberetningen indeholder også en undersøgelse af institutionelle investorers efterlevelse af Anbefalingerne for aktivt Ejerskab. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i positivlisten på komitéens hjemmeside, hvor der er 34 selskaber, som har tilkendegivet overfor komitéen, at de vil forholde sig til Anbefalingerne for aktivt Ejerskab.

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Danske børsnoterede selskaber har fortsat en meget høj efterlevelse af anbefalingerne. Anbefalingerne kan derfor godt blive strammet noget op. Komitéen indleder arbejdet med at afholde dialogmøder i efteråret 2019 med relevante interessenter og arbejder mod ikrafttræden af reviderede anbefalinger den 1. januar 2021.

Kontakt:

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, tlf. 20 10 28 23

(pdf)