Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.09.2020

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2019-2020.

Komitéen for god Selskabsledelse har den 4. september 2020 offentliggjort sin årsberetning for 2019-2020. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse og aktivt ejerskab i perioden.

Årsberetningen i år indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Compliance-undersøgelsen tager udgangspunkt i selskabernes redegørelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporterne for 2019 eller 2018-2019. Årsberetningen har i lighed med tidligere år fokusområder, hvor der igen i år er fokus på selskabernes ledelsesevalueringer og ledelsesaflønninger.

Ydermere indeholder årsberetningen en undersøgelse af investorers efterlevelse af Anbefalinger for aktivt Ejerskab. Det er tredje og sidste gang i år, at årsberetningen indeholder en sådan compliance-undersøgelse. Dette skyldes, at komitéen i efteråret 2019 besluttede, at Anbefalinger for aktivt Ejerskab skulle udfases som følge af gennemførelsen af andet aktionærrettighedsdirektiv i dansk ret. Udfasningen er begrundet i, at seks ud af syv anbefalinger nu er omfattet af lovgivningen. Compliance-undersøgelsen er for regnskabsår, der slutter senest 31. december 2019.

Komitéens årsberetning indeholder herudover oplysninger om aktiviteter, som komitéen har beskæftiget sig med i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det kommende år.

Den årlige compliance-undersøgelse

Komitéen har, ligesom i de foregående år, taget udgangspunkt i den gennemgang, som Nasdaq Copenhagen A/S hvert år laver af samtlige danske børsnoterede selskabers efterlevelse. Derudover har Komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering vedrørende ledelsesevaluering og ledelsesaflønning.

Årsberetningen indeholder også en undersøgelse af institutionelle investorers efterlevelse af Anbefalinger for aktivt Ejerskab. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i positivlisten på komitéens hjemmeside, hvor der er 35 virksomheder, som har tilkendegivet overfor komitéen, at de vil forholde sig til anbefalingerne.

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Efterlevelsen af Anbefalinger for god Selskabsledelse er fortsat rigtig høj for danske børsnoterede selskaber, og det er også steget siden sidste år. Selskaberne forholder sig aktivt til anbefalingerne og er klar til de ændringer, der kommer med de reviderede anbefalinger, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Komitéen har i år for sidste gang undersøgt efterlevelsen af komitéens Anbefalinger for aktivt Ejerskab. Anbefalingerne har banet vejen og gjort danske institutionelle investorer bedre i stand til at leve op til de nye lovkrav om aktivt ejerskab, og de har sikret åbenhed om investorernes måde at forvalte deres aktive ejerskab på.

Kontakt:

Sekretariatet for Komitéen for god Selskabsledelse, e-mail: [email protected]