Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.09.2011

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Ny undersøgelse

Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance i årsrapporter for 2010 samt evt. oplysninger på selskabernes hjemmesider.