Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.10.2013

Efterlevelse af komiteens anbefalinger for god selskabsledelse 2012

Komitéen for god Selskabsledelse har i dag offentliggjort sin rapport for årets compliance-undersøgelse.

Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S gennemgået en række af de børsnoterede selskabers redegørelser for virksomhedernes efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Undersøgelsen viser, at anbefalingerne efterleves i 92 pct. af tilfældene. Komitéen anser dette generelt for at være tilfredsstillende. Efterlevelsen er dog faldet med 3 pct. i forhold til 2011-undersøgelsen. Komitéen vurderer, at faldet primært skyldes, at undersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er de samme selskaber, der går igen i dette års undersøgelse. Komitéen har i øvrigt bemærket, at stadig flere selskaber vælger at beskrive, hvordan en konkret anbefaling efterleves. Det er en positiv tendens, fordi der på denne måde skabes mest mulig gennemsigtighed i selskabernes arbejde med god selskabsledelse.

Undersøgelsen omfatter 41 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder samtlige C20- og Large Cap-selskaber samt 10 Mid Cap og 10 Small Cap selskaber.

Kontakt:

Komitéens formand Birgit Aagaard-Svendsen, tlf. 33 96 84 10

Ida Rosenberg, komitéens sekretariat, tlf. 35 29 13 52