Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.09.2014

Efterlevelse af komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2013

Komitéen for god Selskabsledelse har i dag offentliggjort komitéens årlige compliance-undersøgelse.

Undersøgelsen viser, hvordan selskaberne arbejder med Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Undersøgelsen er også i år udarbejdet i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Den omfatter 41 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder samtlige C20- og Large Cap-selskaber samt 9 Mid Cap og 10 Small Cap selskaber.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse blev forenklet i maj 2013. Forenklingen betød dog ikke, at kravene til god selskabsledelse blev mindre. Årets undersøgelse viser bl.a. at anbefalingerne fortsat har en høj efterlevelse (94 pct.). Den statistiske usikkerhed giver dog ikke anledning til at konkludere en egentlig forbedring i forhold til 2012. Det er positivt, at så mange selskaber vælger at følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklarer, hvorfor de ikke gør, og hvordan de alternativt har indrettet sig.

I dette års undersøgelse har komitéen haft særlig fokus på selskabernes håndtering af anbefalingerne om aktivt ejerskab, bestyrelsesevaluering og mangfoldighed.

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse udtaler i den forbindelse:

Det er komitéens indtryk, at selskaberne bestræber sig på at understøtte aktivt ejerskab og mener, at dialogen med aktionærerne er vigtig. Der er dog endnu ikke sket et gennembrud. Komitéen noterer sig samtidig, at bestyrelsesevaluering i de seneste år synes at vinde indpas i selskaberne, hvilket er meget positivt. Der oplyses dog kun i begrænset omfang om væsentlige ændringer som følge af evalueringen. Endelig afspejler rapporteringen om mangfoldighed, at selskaberne primært har fokus på "det underrepræsenterede køn", frem for på mangfoldighed i bred forstand. Komitéen understreger i den forbindelse, at andre forhold som eksempelvis alder og international erfaring også er vigtige.

Kontakt:

Komitéens formand Birgit Aagaard-Svendsen, tlf. 33 96 84 10