Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.04.2011

EU-Kommissionen offentliggør debatoplæg om corporate governance for børsnoterede selskaber

Komitéen for god Selskabsledelse forbereder et høringssvar til Kommissionen, inden høringsfristen udløber den 22. juli 2011.

Komitéens svar vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.