Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.07.2017

Forslag til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 7. juli 2017 offentliggjort forslag til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Frederiksen, siger om de nye anbefalinger:

God selskabsledelse er et område i konstant bevægelse. Forventningerne til området og best practice ændrer sig - både nationalt og internationalt – hvilket anbefalingerne skal afspejle. Komitéen har med udgangspunkt i de centrale områder, der skal sikre selskabernes muligheder for værdiskabelse, revideret anbefalinger og kommentarer, så de er tidssvarende. Det skal understreges, at anbefalingerne er et supplement til relevant lovgivning.

Komitéens forslag til nye anbefalinger og kommentarer foretages i lyset af, at der er behov for en opdatering af de enkelte anbefalinger fra 2013, med senere opdatering i 2014, så de følger med udviklingen inden for god selskabsledelse.

Komitéen har siden opdateringen i 2014 - efter dialog med selskaberne og interessenterne samt viden om den internationale udvikling på området – erfaret, hvilke anbefalinger revisionen kunne tage afsæt i. Komitéen har derfor i revisionsarbejdet haft særlig fokus på anbefalinger vedrørende selskabernes værdiskabelse, evaluering af ledelsen, ledelsesudvalg samt ledelsens vederlagspolitik. Der har herunder været fokus på at inkorporere enkelte elementer fra ændringen af aktionærrettighedsdirektivet, der skal være implementeret i dansk ret medio 2019.

Komitéen vil gerne opfordre til, at alle interesserede afgiver bemærkninger til udkastet, således at der skabes en nyttig dialog med bl.a. selskaber, aktionærer og andre interessenter, der arbejder med anbefalingerne og/eller bruger de oplysninger, der er afledt af anbefalingerne. Bemærkningerne kan sendes til [email protected] senest den 25. august 2017.

De nye reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018, og komitéen vil som hidtil, i samarbejde med Nasdaq Copenhagen A/S, årligt følge op på selskabernes efterlevelse af anbefalingerne.