Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.06.2020

Genudpegning af medlem til Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervsminister Simon Kollerup har genudpeget Laila Mortensen til Komitéen for god Selskabsledelse.

Laila Mortensen er genudpeget for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

Komitéens medlemmer er nu:

 • Lars Frederiksen (formand), udpeget oktober 2013
 • Jens Due Olsen (næstformand), udpeget november 2014
 • Rikke Schiøtt Petersen, udpeget november 2014
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Eric Christian Pedersen, udpeget januar 2017
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Lars Marcher, udpeget april 2019
 • Lars Søren Rasmussen, udpeget november 2019
 • Agnete Raaschou-Nielsen, udpeget november 2019

Laila Mortensen vil fortsat bidrage til komitéen med sin store erfaring inden for kapitalforvaltning som institutionel investor.