Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.06.2011

Høringssvar til EU-Kommissionens debatoplæg om corporate governance

Komitéen for god Selskabsledelse har nu afgivet høringssvar til EU-Kommissionens debatoplæg om corporate governance i børsnoterede selskaber