Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.11.2014

Justering af beskrivelsen af "følg eller forklar"-principperne

Komitéen for god Selskabsledelse har justeret beskrivelsen af 'følg eller forklar'- principperne i lyset af henstillingen fra EU-Kommissionen om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse.

EU Kommissionen udsendte den 9. april 2014 en henstilling om kvaliteten af redegørelser for virksomhedsledelse. I lyset af henstillingen har komitéen besluttet at justere beskrivelsen af 'følg eller forklar'-principperne som lægges til grund i redegørelserne, så de danske anbefalinger fortsat har et højt niveau og er i overensstemmelse med anderkendt best practice på området.

Komitéen opfordrer nu selskaberne til at give supplerende oplysninger for de anbefalinger, som selskabet konkret vurderer særligt vigtige for selskabets aktionærer. Herudover har komitéen besluttet at redegøre mere udførligt for ansvarsfordelingen mellem Finanstilsynets bestyrelse, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og Komitéen for god Selskabsledelse om den fælles indsats på området for at sikre selskaberne et godt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse og rapporteringen i den forbindelse.

EU henstillingen lægger på visse områder op til en større detaljeringsgrad, end komitéen finder relevant i en dansk sammenhæng. Det gælder f.eks. oplysningen om, hvordan beslutningen om at fravige en anbefaling er truffet. I Danmark er det altid bestyrelsen, der træffer den beslutning, idet afrapporteringen om god selskabsledelse indgår i årsrapporten, som underskrives af bestyrelsen.

Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Komitéen lægger vægt på informative forklaringer. De givne oplysninger skal øge gennemsigtigheden og skal være relevante. Komitéen finder, at der med de besluttede justeringer er fundet en god balance for, hvorledes henstillingen kan indgå i en dansk kontekst.