Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
16.08.2011

Komitéen for god Selskabsledelse skærper tonen

Der skal mere fokus på fødekæden for at opnå mangfoldighed!

Anbefalingen om mangfoldighed i topledelserne understøttes nu med en anbefaling om målsætning for mangfoldighed samt om åbenhed både om målsætningen og status for opfyldelsen heraf.

Komitéen for god Selskabsledelse skærper tonen og sætter fornyet fokus på den manglende mangfoldighed i de danske bestyrelseslokaler. De netop opdaterede anbefalinger er udtryk for et ønske om at få både flere kvinder og flere personer med international erfaring ind i bestyrelseslokalerne. Komitéen understreger derfor, at udvælgelsen af kandidater til bestyrelsen bør bygge på en målsætning om mangfoldighed. Det betyder også en indsats, hvad angår fødekæden.

Birgit Aagaard-Svendsen:

Mangfoldighed øger kvaliteten af bestyrelsens arbejde og samspillet i bestyrelsen. Det er ikke et spørgsmål om ligestilling mellem kønnene. Det drejer sig om at gøre brug af hele talentmassen til at udvikle selskaberne.

Komitéen tror, at vi kan komme et skridt videre med mere direkte tale og en kraftigere appel til bestyrelserne om at gøre noget for at øge mangfoldigheden i ledelserne. Budskabet er grundlæggende det samme som i de tidligere anbefalinger, men nu siger vi direkte, at selskaberne skal arbejde mere med deres indsats for mangfoldighed blandt andet ved at anbefale, at de enkelte selskaber skal opstille en konkret målsætning på området og øge fokus på arbejdet med fødekæden.

De nye anbefalinger skal bringe diskussionen om mangfoldighed frem i de danske bestyrelser. Det er en ledelsesopgave at sikre, at hele talentmassen kommer i spil.

Kontakt
Komitéens formand Birgit Aagaard-Svendsen, tlf. 3396 8410

Sekretariatschef Jytte Heje Mikkelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 3330 7478

Pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 4018 4346