Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.04.2010

Konference om nye anbefalinger for god selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse præsenterede den 13. april 2010 sine nye anbefalinger ved en konference, som blev afholdt på Copenhagen Business School. På konferencen præsenterede komitéens formand, Sten Scheibye, de nye anbefalinger.

Herudover var der på konferencen indlæg om internationale Corporate Governance tendenser ved Grant Kirkpatrick, OECD, og om aktivt ejerskab ved Peter Montagnon, Association of British Insurers.

Peter Ravn, SimCorp A/S, redegjorde for en virksomheds syn på anbefalinger for god selskabsledelse.

Afslutningsvist gav Steen Thomsen, CBS og Carsten Fode, KromannReumert deres bud på, hvor langt vi er nået indenfor god selskabsledelse, og hvilke forventninger de har til fremtiden.