Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.12.2017

Mange selskaber forholder sig til Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Komitéen for god selskabsledelse offentliggør i dag en oversigt over de institutionelle investorer, der har tilkendegivet, at de vil forholde sig til anbefalingerne for aktivt ejerskab.

Anbefalingerne for aktivt Ejerskab trådte i kraft for de regnskabsår, der løber fra 1. januar 2017 og senere. Anbefalingerne retter sig mod danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. Herved forstås både kapitalejere og kapitalforvaltere og investorer, som optræder i begge roller. Det gælder først og fremmest investeringsforeninger, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter.

Anbefalingerne for aktivt Ejerskab starter nu sin rejse, ligeledes som de investorer der fremgår af oversigten, kan opleve i forhold til at udøve aktivt ejerskab.

Formand for komitéen, Lars Frederiksen, udtaler:

Jeg er tilfreds med den liste, vi kan offentliggøre i dag. Det er ikke overraskende, at flertallet af selskaberne på listen er forsikring- og pensionsselskaber, men det er også tilfredsstillende at også investeringsforvaltere og pengeinstitutter er med. Jeg er også glad for at se, at såvel store som små investorer forventer at forholde sig til anbefalingerne.
 

Jeg vil gerne fremhæve, at hensigten med de 7 anbefalinger er at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Jeg ser derfor gerne, at der kommer endnu flere investorer på oversigten, og komitéen vil derfor også de kommende år have et øget fokus på dette.

Komitéen vil med udgangspunkt i de investorer, der fremgår af oversigten, gennemgå redegørelserne for at identificere på hvilke områder, der kan være behov for at vejlede investorerne yderligere i arbejdet med aktivt ejerskab.

Den offentliggjorte liste er kontinuerlig, således at investorer mv., der endnu ikke fremgår af oversigten, kan komme på oversigten blot ved at sende en mail til [email protected] om, at de forventer at forholde sig til anbefalingerne, og dermed bidrage til aktivt ejerskab i Danmark.

Læs Anbefalinger for aktivt Ejerskab (pdf)

Kontakt Komitéens sekretariat: [email protected]