Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
25.11.2015

Ny formand for Komitéen for god Selskabsledelse

Bestyrelsesformand Lars Frederiksen er i dag valgt som ny formand for Komitéen for god Selskabsledelse. Lars Frederiksen, der siden 2014 har været næstformand i komitéen, afløser Birgit Aagaard-Svendsen, der efter mere end fire år som formand ønsker at udtræde af Komitéen for god Selskabsledelse.

Erhvervs- og vækstministeren har udpeget adm. direktør Karen Frøsig som nyt medlem af komitéen.

Birgit Aagaard-Svendsen udtaler:

Det har været en utrolig spændende opgave at stå i spidsen for Komitéen for god Selskabsledelse de sidste 4 år. God selskabsledelse er et område i stadig udvikling. Det er min opfattelse, at de gældende anbefalinger afspejler den virkelighed, som gør sig gældende nationalt såvel som internationalt. Gennem en forenkling af anbefalingerne har komitéen de seneste år haft fokus på at sikre værdiskabelse for selskaberne. Endvidere har komitéen prioriteret en løbende dialog med selskaberne for at få konkrete input til komitéens arbejde med god selskabsledelse. Jeg mener, at forenklingen af anbefalingerne i 2013 har været en medvirkende faktor til, at arbejdet med god selskabsledelse er blevet lettere tilgængeligt samtidig med, at der sikres tilstrækkelig transparens og åbenhed. Det er min overbevisning, at komitéen er med til at højne kvaliteten af god selskabsledelse i de børsnoterede selskaber, hvilket blandt andet bekræftes af den stigende efterlevelse af anbefalingerne enten ved at følge eller forklare, hvordan selskaberne har indrettet sig.

Komitéens nye formand Lars Frederiksen ser frem til at fortsætte det arbejde, som komitéen har stået for.

Lars Frederiksen udtaler:

Jeg ser meget frem til at stå i spidsen for komitéen. Selvom efterlevelsen af anbefalingerne er rigtig positiv, er det fortsat vigtigt at følge udviklingen og vurdere, hvor komitéen skal have særligt fokus. Jeg ser bl.a. frem til at arbejde videre med overvejelser om aktivt ejerskab, som skal sikre endnu bedre samspil imellem selskaberne og de institutionelle investorer. Derudover vil vi fortsat have fokus på bestyrelsesevalueringer, ligesom vi løbende vil følge de internationale initiativer og trends indenfor "Good Corporate Governance" området. Vi vil også fortsætte den tætte dialog med selskaberne med henblik på at sikre, at anbefalingerne løbende opdateres og tilpasses den virkelighed, som de skal fungere i.

Komiteen består herefter af: Bestyrelsesformand Lars Frederiksen, Matas A/S (formand), bestyrelsesmedlem Jørn P. Jensen (næstformand), direktør Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, adm. direktør Bjørn Sibbern, Nasdaq OMX Copenhagen A/S, bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank A/S, bestyrelsesformand Jens Due Olsen, NKT Holding A/S, advokat Rikke Schiøtt Petersen, Gorrissen Federspiel, statsautoriseret revisor Per Gunslev, EY, og adm. direktør Karen Frøsig, Sydbank A/S. Erhvervsstyrelsen er sekretariat for komitéen.

Kontakt:
Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, tlf. 20 10 28 23