Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.11.2016

Nye anbefalinger for aktivt ejerskab for institutionelle investorer

Komitéen har i dag offentliggjort Anbefalinger for aktivt ejerskab. Anbefalingerne er rettet mod danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. 

Erhvervs- og vækstministeren bad i januar 2016 Komitéen for god Selskabsledelse om at udarbejde et sæt anbefalinger for aktivt ejerskab med henblik på at sikre, at danske børsnoterede selskaber får det aktive ejerskab fra deres investorer, som bidrager til selskabernes værdiskabelse.

Komitéen har i dag offentliggjort Anbefalinger for aktivt ejerskab som er rettet mod danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. Herved forstås både kapitalejere og kapitalforvaltere og på investorer, som optræder i begge roller. Det gælder først og fremmest investeringsforeninger, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter.

De 7 anbefalinger har til hensigt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Anbefalingerne for god Selskabsledelse og Anbefalingerne for aktivt Ejerskab er dermed gensidigt forstærkende i forhold til det fælles formål. Anbefalingerne opfordrer investorerne til at skabe transparens om, om og hvordan den pågældende investor udøver sit ejerskab.

Formand for komitéen, Lars Frederiksen, udtaler:

Jeg er meget tilfreds med de Anbefalinger for aktivt Ejerskab, som komitéen har offentliggjort i dag. Aktivt ejerskab understøtter danske børsnoterede selskabers langsigtede værdiskabelse. Anbefalingerne er et godt og fleksibel redskab til at få de institutionelle investorer til mere aktivt at forholde sig til deres ejerskab. Jeg er overbevist om, at anbefalingerne både vil tilføre værdi for selskaberne og en højere grad af transparens.

Anbefalingerne gælder fra den 1. januar 2017, og investorer med kalenderårsregnskab skal således afrapportere for første gang i foråret 2018. Komitéen vil årligt følge op på afrapporteringerne med henblik på at identificere, på hvilke områder Anbefalingerne for aktivt Ejerskab enten ikke følger med udviklingen på området, eller hvor der er behov for at vejlede investorerne i arbejdet med aktivt ejerskab.

Lars Frederiksen og Carsten Stendevad står til rådighed for interview den 29. november 2016 mellem kl. 10.00 og 11.30. Kontakt venligst presseansvarlig i Erhvervsstyrelsen Søren Møller Nielsen på tlf.: 35 29 14 30.

Læs Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Læs høringssvar til Anbefalinger for aktivt Ejerskab:

1. ATP

2. Danske Advokater

3. Dansk Aktionærforening

4. Den danske Fondsmæglerforening

5. Den danske Fondsmæglerforening (supplerende bemærkninger)

6. DI

7. Finansrådet

8. Finanstilsynet

9. Forsikring & Pension

10. FSR

11. IFB

12. IMR

13. MKI

14. NASDAQ

15. Amnesty Int., Folkekirkens Nødhjælp, Kvindernes U- landsudvalg, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam IBIS, Sex&Samfund,Verdens Skove,WWF