Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.09.2016

Nye Anbefalinger for aktivt Ejerskab sendt i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har i dag sendt udkast til Anbefalinger for aktivt Ejerskab i høring.

Komitéen for god Selskabsledelse har i mange år haft fokus på aktivt ejerskab. I de senere år er der kommet øget fokus på aktionærernes/investorernes rolle i børsnoterede selskaber senest med EU-Kommissionens forslag af 9. april 2014 til ændring af direktivet om aktionærrettigheder.

I januar 2016 anmodede erhvervs- og vækstministeren komitéen om at påtage sig arbejdet med at udarbejde anbefalinger om aktivt ejerskab.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Frederiksen, udtaler om udkastet til anbefalinger for aktivt ejerskab:

”Hensigten med Anbefalingerne for aktivt Ejerskab er – ligesom med Anbefalingerne for god Selskabsledelse – at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse. Anbefalingerne skal bidrage til at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvorledes den enkelte investor vælger at udøve aktivt ejerskab.”

Carsten Stendevad, formand for komitéens arbejdsgruppe, udtaler:

”Investorerne er forskellige, og derfor kan det variere fra investor til investor, hvordan arbejdet med aktivt ejerskab tilrettelægges. Anbefalingerne lægger op til, at investorerne formulerer en politik for aktivt ejerskab, følger aktivt med i selskabernes udvikling, stemmer på generalforsamlingerne og årligt rapporterer om deres aktiviteter – alt sammen med fokus på at skabe et langsigtet afkast.”

Anbefalingerne er rettet til danske institutionelle investorer, som har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. Anbefalingerne er møntet både på kapitalejere og kapitalforvaltere samt investorer, som optræder i begge roller. Det gælder først og fremmest investeringsforeninger, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber og pensionskasser. Anbefalingerne for aktivt ejerskab bygger på frivillighed og ”følg eller forklar”-princippet.

Udover parterne på høringslisten kan øvrige interesserede kommentere på udkastet på [email protected] senest den 29. september 2016.

De nye Anbefalinger for aktivt ejerskab forventes endelig godkendt og offentliggjort inden udgangen af 2016. Anbefalingerne vil gælde for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller derefter.