Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.05.2013

Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse

Generelt har god selskabsledelse udviklet sig positivt i de børsnoterede selskaber gennem de seneste år, hvilket afspejles i høj grad af efterlevelsen af de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse.

I lyset af den generelle udvikling indenfor god selskabsledelse, har komitéen ajourført anbefalingerne.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Birgit Aagaard-Svendsen, udtaler:

Komitéen har haft særligt fokus på selskabernes værdiskabelse, på bestyrelsens selvevaluering og på bestyrelsens involvering i selskabernes udvikling.

Komiteen har samtidig set på, hvordan selskaberne kan bidrage til at fremme aktivt ejerskab. Dette er et særligt vanskeligt område, da den enkelte aktionær selv skal tage initiativ til at udøve ejerskabet. De nye anbefalinger skal støtte selskaberne i arbejdet med at udbygge en konstruktiv dialog med aktionærerne.

Komitéen har derudover forenklet anbefalingerne og bearbejdet kommentarerne til de enkelte anbefalinger for at inspirere selskabernes ledelser i arbejdet med god selskabsledelse.

Antallet af anbefalinger er reduceret fra 79 til 47. Det er dog komitéens opfattelse, at der ikke er slækket på kravene til god selskabsledelse.

De nye anbefalinger blev sendt i høring i begyndelsen af januar 2013. Erhvervslivets interessenter har i høringen generelt udtrykt sig positivt over for ændringerne af anbefalingerne.

Det er komitéens vurdering, at NASDAQ OMX Copenhagen A/S, som ved tidligere revisioner er indforstået med, at de nye anbefalinger gøres til en del af oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber.

 

Kontakt:

Komitéens formand Birgit Aagaard-Svendsen, tlf. 33 96 84 10

Komitéens sekretariat: [email protected]

Tlf. nr. 35 29 13 52