Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.12.2020

Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse

De reviderede anbefalinger har fokus på den langsigtede værdiskabelse i selskaberne og introducerer nye begreber såsom bæredygtighed og purpose.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Frederiksen, siger om de nye anbefalinger:

Vi startede opdateringen af anbefalingerne for et år siden og har siden da været i intensiv dialog med selskaber og erhvervsorganisationer, ligesom vi har gennemført en lang høringsproces for at sikre relevans og opbakning til anbefalingerne. Ved revisionen har vi lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabernes langsigtede værdiskabelse, herunder selskabernes øgede dialog med aktionærerne samt det omkringliggende samfund.

Derudover har vi øget fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, ligesom vi har lagt vægt på, at bestyrelsen forholder sig til selskabets purpose og fremmer en god kultur og gode værdier i selskabet. Endelig anbefaler vi en yderligere styrkelse af bestyrelsesevalueringerne samt selskabernes overvejelser omkring ledelsesaflønning.

Komitéen har udfaset de anbefalinger om vederlagspolitik og vederlagsrapport, der er erstattet af lovkrav efter implementeringen af andet aktionærrettighedsdirektiv. Antallet af anbefalinger er dermed reduceret fra 47 til 40.

Komitéen har indsamlet synspunkter og erfaringer med anbefalingerne med henblik på at tilpasse dem, så anbefalingerne er hensigtsmæssige og relevante for danske selskaber og samtidig følger dansk og EU-selskabslovgivning samt best practice.

Lars Frederiksen siger:

Omverdenens og aktionærernes krav til selskabernes gennemsigtighed samt selskabernes rolle i samfundsudviklingen er steget de seneste år, og det er vigtigt, at de danske selskaber kan honorere disse øgede krav. De nye reviderede anbefalinger afspejler dette, og tidssvarende anbefalinger er nødvendige for at have et attraktivt aktiemarked.

De reviderede anbefalinger afløser komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 og træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Det betyder, at de børsnoterede selskaber skal forholde sig til anbefalingerne første gang i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.

Følgende anbefalinger indeholder nye elementer, der kan kræve, at selskaberne skal forholde sig til dem allerede på generalforsamlingen i 2021:

  • Anbefaling 4.1.3. om et loft for den variable del af vederlaget på tildelingstidspunktet og anbefaling 4.1.6. om at kræve hel eller delvis tilbagebetaling, som kan give anledning til ændringer i selskabets vederlagspolitik.

Komitéen kan ligeledes oplyse, at de nye anbefalinger optages i Nasdaqs regelsæt for udstedere (den såkaldte Main Market Rulebook).

Læs de reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse