Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
21.11.2014

Nye medlemmer af Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har udpeget tre nye medlemmer af Komitéen for god Selskabsledelse

Bestyrelsesformand Ole Andersen, bestyrelsesformand Jens Due Olsen og advokat Rikke Schiøtt Petersen er udpeget som nye medlemmer af komitéen. Advokat Marianne Philip udtræder sammen med adm. direktør Henrik Brandt og adm. direktør Thomas Hofman-Bang efter 5 år som medlemmer af komitéen. Den tidligere næstformand for komitéen, advokat Marianne Philip, er udnævnt til formand for den nye Komité for god Fondsledelse.

Bestyrelsesformand Lars Frederiksen afløser Marianne Philip som ny næstformand i komitéen. Lars Frederiksen har været medlem af komitéen siden juni 2013.

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse udtaler:

Vi har haft et rigtig godt samarbejde, og jeg sætter stor pris på den store indsats de tre afgående medlemmer har ydet i komitéen. Vi ser samtidig frem til et godt samarbejde med Marianne Philip som formand for Komitéen for god Fondsledelse. Vi glæder os til samarbejdet med de tre nye medlemmer. De vil alle med deres solide erfaring fra erhvervslivet kunne bidrage positivt til komitéens arbejde med at udvikle god selskabsledelse.

Komitéen for god Selskabsledelse arbejder for at fremme udviklingen i god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. En af komitéens kerneopgaver er at udarbejde Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Komitéen skal bestå af 7-9 medlemmer, der udpeges for en periode af to år. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra komitéen og kan maksimalt genudpeges for tre perioder.

Medlemmerne skal være generelt respekterede og anerkendte og have erfaring inden for følgende områder:

  • Ledelse af børsnoterede virksomheder
  • Kapitaltilførsel til børsnoterede virksomheder
  • Rådgivning af børsnoterede virksomheder

Komitéen består herefter af følgende medlemmer:

Direktør Birgit Aagaard-Svendsen (formand), J. Lauritzen A/S, bestyrelsesformand Lars Frederiksen (næstformand), Matas A/S, bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank A/S, statsaut. revisor Per Gunslev, Ernst & Young P/S, direktør Jørn Peter Jensen, Carlsberg A/S, bestyrelsesformand Jens Due Olsen, NKT Holding A/S, advokat Rikke Schiøtt Petersen, Gorrissen Federspiel, adm. direktør Bjørn Sibbern, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og direktør Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond.