Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.04.2016

Nye medlemmer til Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget to nye medlemmer af Komitéen for god Selskabsledelse

Erhvervs- og vækstministeren anmodede i januar 2016 Komitéen for god Selskabsledelse om at påtage sig arbejdet med at udarbejde anbefalinger om aktivt ejerskab. I den forbindelse blev det besluttet at udvide komitéen med op til to medlemmer med relevant investorerfaring.

Carsten Stendevad, direktør i ATP, og Christian Hyldahl, direktør i Nordea Asset Management, er på den baggrund udpeget som nye medlemmer af komitéen. De to nye medlemmer sikrer sammen med Dorrit Vanglo, direktør Lønmodtagerenes Dyrtidsfond, der været medlem af komitéen siden 2011, at Komitéen for god Selskabsledelse herefter besidder en bred kompetence indenfor såvel egentlig kapitalforvaltning som institutionelle investorer med både egen og ekstern forvaltning.  

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Komitéen påtager sig opgaven med at udarbejde et sæt anbefalinger, som kan styrke aktivt ejerskab. Et mere synligt engagement fra investorernes side kan bidrage til, at danske selskaber forbliver konkurrencedygtige, og jeg ser frem til samarbejdet med de to nye medlemmer.

Formålet vil være at udarbejde et sæt anbefalinger der følger ”Følg- eller forklar”-princippet og som dermed kan rumme de forskellige tilgange som danske institutionelle investorer har til deres investeringer, og dermed ikke blot at lave én model for aktivt ejerskab som skal passe til alle.

For at sikre en bred forankring af nye anbefalinger for aktivt ejerskab vil vi i vores arbejde sikre en åben dialog med en bred kreds af såvel pensions- og forsikringsselskaber samt investeringsforeninger og øvrige institutionelle investorer. Målet er, at vi i løbet af efteråret 2016 kan sende et oplæg til anbefalinger for aktivt ejerskab i høring. Anbefalingerne skal med udspring i internationale anbefalinger være tilpasset de specielle danske forhold.

Komitéen består herefter af følgende medlemmer:

 • bestyrelsesformand Lars Frederiksen (formand), Matas A/S,
 • bestyrelsesmedlem Jørn Peter Jensen (næstformand),
 • bestyrelsesformand Ole Andersen, Danske Bank A/S,
 • statsaut. revisor Per Gunslev, Ernst & Young P/S,
 • bestyrelsesformand Jens Due Olsen, NKT Holding A/S,
 • advokat Rikke Schiøtt Petersen, Gorrissen Federspiel,
 • adm. direktør Bjørn Sibbern, NASDAQ OMX Copenhagen A/S,
 • direktør Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond,
 • adm. direktør Karen Frøsig, Sydbank A/S,
 • direktør Carsten Stendevad, ATP, og
 • direktør Christian Hyldahl, Nordea Asset Management.

For yderligere information: Lars Frederiksen (telefon 20102823)