Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.01.2013

Nye og forenklede anbefalinger for god selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 7. januar 2013 offentliggjort forslag til reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Birgit Aagaard-Svendsen, siger om de nye anbefalinger:

God selskabsledelse er et område, der er i stadig bevægelse. Forventningerne til området og best practice ændrer sig til stadighed - både nationalt og internationalt. Anbefalingerne skal afspejle den virkelighed. Komitéen har lagt vægt på at forenkle anbefalingerne. Samtidig har komitéen haft fokus på de helt centrale områder, der skal sikre selskabernes muligheder for værdiskabelse. Det skal understreges, at anbefalingerne er et supplement til relevant lovgivning.

Komitéens forslag til nye anbefalinger omfatter 50 anbefalinger, mens de gældende anbefalinger omfatter 79 anbefalinger. Komitéen har i revisionsarbejdet haft særlig fokus på anbefalinger vedrørende selskabernes værdiskabelse, sammensætning og evaluering af ledelsen og rammerne for aktivt ejerskab.

Det er komitéens vurdering, at de forenklede anbefalinger lever op til de retningslinjer, som udstikkes i EU-Kommissionens nyligt offentliggjorte handlingsplan om selskabsret og corporate governance.

Det er endvidere komitéens forventning, at de uddybende kommentarer til anbefalingerne kan inspirere selskabernes ledelser i arbejdet med god selskabsledelse, herunder at øge kvaliteten af forklaringer på fravigelser fra anbefalingerne.

Komitéen lægger vægt på en konstruktiv dialog om anbefalingernes indhold og afholder seminar den 8. januar 2013, hvor der vil være mulighed for at debattere forslaget.

Derudover kan interesserede kommentere udkastet på [email protected] senest den 8. marts 2013.

De nye anbefalinger for god selskabsledelse forventes endelig fastlagt og offentliggjort i løbet af april 2013.

Komitéen vil i samarbejde med Nasdaq OMX Copenhagen A/S årligt følge op på selskabernes efterlevelse af anbefalingerne og det første år med særlig fokus på, om forklaringerne er forståelige og dermed bidrager til den tilsigtede gennemsigtighed.