Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
08.12.2015

Kvartalsrapporter

Anbefalingerne for god Selskabsledelse indeholder en anbefaling om, at børsnoterede selskaber offentliggør kvartalsrapporter. 

Komitéen for god Selskabsledelse er blevet bekendt med, at Folketinget i april 2015 vedtog en ændring af værdipapirhandelsloven som følge af implementeringen af ændringen til transparensdirektivet. Ændringerne træder i kraft den 26. november 2015 og medfører bl.a., at forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre kvartalsrapporter og periodemeddelelser afskaffes. Ændringen sker hovedsagligt for at imødekomme små og mellemstore udstederes behov.

Nasdaq Copenhagen har oplyst, at børsen i overensstemmelse med lovændringen vil fjerne kravet om udarbejdelse og offentliggørelse af kvartalsrapporter eller periodemeddelelser.

Komitéen har drøftet, hvorvidt anbefalingen om kvartalsrapporter bør revideres som følge af de ændrede lovkrav. Det er komitéens opfattelse, at anbefalingen er udtryk for gængs praksis blandt de børsnoterede selskaber, hvilket bekræftes af, at ca. 75 pct. af de børsnoterede selskaber udarbejder kvartalsrapporter eller periodemeddelelser. Anbefalingerne som ”soft law” er et fint supplement til lovregler, idet selskaberne kan vælge at forklare, hvorfor enkelte selskaber måske har valgt ikke at følge en given anbefaling, og hvordan selskabet har valgt at indrette sig i stedet for. På den baggrund finder komitéen ikke anledning til at ændre anbefalingen om kvartalsrapporter på nuværende tidspunkt. Komitéen vil dog i forbindelse med den førstkommende opdatering af anbefalingerne vurdere, hvorvidt der er behov for evt. at supplere anbefalingen med en kommentar.