Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.10.2012

Øget tilslutning til anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse

I lighed med tidligere år har Komitéen for god Selskabsledelse i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance i årsrapporterne for 2011.

Undersøgelsen viser generelt en meget høj efterlevelse af anbefalingerne på 95 pct. Det er en stigning på 6 pct.-point i forhold til undersøgelsen vedrørende 2010-regnskaberne. Inden for de enkelte anbefalinger er der dog variationer i efterlevelsen.

Følg eller forklar-princippet indebærer, at selskabet kan vælge at følge en anbefaling eller forklare, hvad selskabet har valgt at gøre i stedet for og hvorfor. Begge tilfælde er udtryk for overholdelse af anbefalingerne og giver øget gennemsigtighed om selskabets ledelsesforhold.

I undersøgelsen indgår 40 selskaber, der alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, herunder samtlige C20 og large cap-selskaber samt udvalgte mid cap- og small cap-selskaber. Kun selskaber med kalenderårsregnskaber (1/1-31/12) er medtaget.

Birgit Aagaard-Svendsen udtaler:

Udviklingen fra 2010 til 2011 er meget positiv, hvad angår efterlevelsen af anbefalingerne.

Komitéen bruger undersøgelsen til at få et overblik over, i hvilket omfang selskaberne lever op til Anbefalingerne for god selskabsledelse. Undersøgelsen giver desuden et fingerpeg om, hvor der er behov for en særlig formidlingsindsats eller en præcisering af anbefalingerne eller komitéens kommentarer.

Resultatet af undersøgelsen vil indgå i komitéens igangværende arbejde med at forenkle og forny anbefalingerne, så anbefalingerne hele tiden kan afspejle ¿best practice¿ i god selskabsledelse hos de børsnoterede selskaber.

Kontakt

Komitéens formand Birgit Aagaard-Svendsen, tlf. 3396 8410
Sekretariatschef Jytte Heje Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen, tlf. 3546 6307