Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Om Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse arbejder for at fremme udviklingen i god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber.

Komitéen består af formanden, næstformanden samt 9 medlemmer, der udpeges for en periode af to år:

 

Bestyrelsesformand
(Formand)
Lars Frederiksen

   

 

Bestyrelsesmedlem
(Næstformand)
Jens Due Olsen

Jens Due Olsen
   

 

Advokat
Rikke Schiøtt Petersen

   

 

Adm. direktør
Laila Mortensen

   

 

Statsautoriseret revisor
Per Gunslev

   

 

Adm. direktør
Karen Frøsig

   

 

Adm. direktør
Nikolaj Kosakewitsch

   

 

Adm. direktør
Britt Meelby Jensen

   

 

Direktør
Eric Christian Pedersen

   

 

Bestyrelsesformand
Thomas Thune Andersen