Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
15.01.2008

Pressemeddelelse: Komitéen for god Selskabsledelse kommer med vejledning om incitamentsaflønning

Incitamentsaflønning er blevet et populært redskab for danske børsnoterede selskaber. Den voksende popularitet har imidlertid vist, at der er et stigende behov for åbenhed og vejledning.

Regeringen skærpede derfor i foråret 2007 kravene til børsnoterede selskabers åbenhed om incitamentsaflønning af ledelsesmedlemmerne. I forlængelse heraf bad økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Komitéen for god Selskabsledelse om at udarbejde en vejledning, som børsnoterede selskaber kan anvende i forbindelse med incitamentsaflønning af ledelsen.

Komitéen har nu afsluttet arbejdet og afleveret sin vejledning til ministeren.

Incitamentsaflønning kan bl.a. omfatte optioner, bonusordninger mv. Vejledningen angiver en række hensyn, som bestyrelsen og generalforsamlingen bør overveje i forbindelse med brug af incitamentsaflønning.

Formand for Komitéen for god Selskabsledelse Lars Nørby Johansen:

- Komitéens vejledning er tænkt som en hjælp til selskaberne, når de skal udforme de overordnede retningslinjer, som skal godkendes af generalforsamlingen. Jeg tror, at vi hermed har gjort arbejdet nemmere for selskaberne.

Komitéen for god Selskabsledelse, der er en uafhængig komité, har fungeret siden 2002. Komitéen spiller en aktiv rolle i forbindelse med arbejdet med god selskabsledelse og har været med til at præge debatten i Danmark. Dette er bl.a. kommet til udtryk i Anbefalingerne for god selskabsledelse, som alle børsnoterede selskaber skal forholde sig til.

 

Kontakt
Sekretariatet: cg-komite@eogs.dk eller
kontorchef Jytte Heje Mikkelsen, tlf. 3330 7478.