Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
15.12.2009

Pressemeddelelse: Nye anbefalinger om god selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse sender nye anbefalinger om god selskabsledelse i høring.

Formand for Komitéen for god Selskabsledelse, Sten Scheibye:

Vi ønsker fortsat, at virksomhederne tager aktivt stilling til anbefalingerne om god selskabsledelse og viser vilje til en høj grad af gennemsigtighed. Vi har brug for mere dialog på området, som kan påvirke adfærden fra alle interessenter. Det er min overbevisning, at vi med det nye forslag til anbefalinger gør det nemmere for virksomhederne at rapportere om god selskabsledelse. Samtidig er målet, at interessenterne lettere kan se, om den enkelte virksomhed efterlever eller forklarer. På en række områder er der indført nye anbefalinger og i de fleste tilfælde er der tale om anbefalinger som kommer fra EU-henstillinger, ændret dansk lovgivning eller ændringer i best practice.

Komitéens arbejde med revision af anbefalingerne startede i eftersommeren. Sideløbende med de mange møder har komitéen haft dialogmøder med organisationer og nogle af de selskaber, som er omfattet af anbefalingerne.

Baggrunden for en revision af anbefalingerne er først og fremmest, at Danmark har fået en ny selskabslov, som har afsmittende virkning på anbefalingerne. Desuden har EU-Kommissionen udstedt nye henstillinger om ledelsesaflønning. Dertil kommer, at bestyrelsesudvalg er blevet mere aktuelle - delvis som følge af krav i revisorloven om revisionsudvalg.

Komitéen forventer, at de udsendte anbefalinger vil blive kommenteret af mange interessenter - herunder de omfattede selskaber, aktionærer og organisationer. Kommentarer kan sendes til sekretariatet.

Høringen slutter den 4. februar 2010, hvorefter komitéen forventer at kunne præsentere de endelige anbefalinger i april 2010.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er sekretariat for komitéen.

Kontakt

Sten Scheibye, formand for komitéen, tlf.: 30 75 50 50
Jytte Heje Mikkelsen, sekretariatschef, tlf.: 33 30 74 78