Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.08.2009

Pressemeddelelse: Tid til revision af anbefalingerne om god selskabsledelse

Pressemeddelelse fra Komitéen for god Selskabsledelse den 24. august 2009: Sten Scheibye varsler som nytiltrådt formand for Komitéen for god Selskabsledelse en revision af de danske anbefalinger om god selskabsledelse.

Sten Scheibye:

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse, bør hele tiden afspejle god praksis, som ændrer sig over tid. Behovet for en opdatering af anbefalingerne for god selskabsledelse understreges af, at vi i Danmark har fået en ny selskabslov, som snart træder i kraft. Endvidere er der kommet andre regelændringer, som der skal tages højde for. Endelig er der et fortsat behov for, at virksomhederne arbejder med god selskabsledelse, idet dansk praksis ikke på alle områder er på linje med de lande, vi ønsker at sammenligne os med.

Komitéen, som i juni måned fik fem nye medlemmer, arbejder videre på et godt fundament, nemlig de anbefalinger, som allerede foreligger, og som i sin grundform stammer fra 2001. Komitéens målsætning er, at Danmark også fremover skal være blandt de bedste på området.

Baggrunden for en revision af anbefalingerne er først og fremmest, at Danmark har fået en ny selskabslov, som har afsmittende virkning på anbefalingerne. Desuden har EU-Kommissionen udstedt nye henstillinger om ledelsesaflønning. Dertil kommer, at oprettelse af bestyrelsesudvalg bliver stadig mere aktuelt ¿ delvis som følge af krav i revisorloven om revisionsudvalg.

Komitéen forventer, at et udkast til reviderede anbefalinger sendes i høring i december 2009 med en høringsfrist frem til februar 2010. Herefter forventes komitéen at kunne præsentere de endelige anbefalinger i marts/april 2010.

Komitéens medlemmer er bestyrelsesformand Sten Scheibye (formand), advokat Marianne Philip (næstformand), adm. direktør Lars Rohde, fhv. nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, statsaut. revisor Finn L. Meyer, adm. direktør Ingelise Bogason, adm. direktør Henrik Brandt, adm. direktør Thomas Hofman-Bang, og adm. direktør Björn Sibbern.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er sekretariat for komitéen.

Kontakt
Sten Scheibye, formand for komitéen, tlf.: 30 75 50 50
Jytte Heje Mikkelsen, sekretariatschef, tlf.: 33 30 74 78