Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.11.2020

Rapportering vedr. vederlagspolitik og -rapport

Selskaberne kan henvise til deres vederlagspolitikker og -rapporter, som er udarbejdet i henhold til selskabslovens nye krav herom.

For børsnoterede selskaber, der har kalenderåret som regnskabsår, gælder, at vederlagspolitikken skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i 2020, og at vederlagsrapporten skal udarbejdes og fremlægges til vejledende afstemning på den næstfølgende ordinære generalforsamling i 2021. Lignende gælder for børsnoterede selskaber med skævt regnskabsår.

Som følge af disse nye lovkrav er der overlap mellem komitéens gældende anbefalinger om vederlagspolitik og vederlagsrapport og de gældende lovkrav.

Selskaberne kan derfor ved afrapporteringen henvise til deres vederlagspolitikker og -rapporter, som er udarbejdet i henhold til selskabsloven, ved at indsætte et link i rapporteringsskemaet til det sted på selskabets hjemmeside, hvor vederlagspolitikken og -rapporten kan findes. Komitéen anser dette som en efterlevelse af de anbefalinger, der omhandler vederlagspolitik og -rapport.

I lyset heraf har komitéen opdateret rapporteringsskemaet til anbefalingerne. I indledningen til rapporteringsskemaet er der indsat en bemærkning herom.

Læs komitéens opdaterede rapporteringsskema.