Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
01.07.2020

Reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har den 1. juli 2020 offentliggjort udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Formanden for Komitéen for god Selskabsledelse, Lars Frederiksen, siger om udkastet til de nye anbefalinger:

Området for god selskabsledelse udvikler sig løbende – både nationalt såvel som internationalt. Dette skal anbefalingerne naturligvis også afspejle, og komitéen har derfor revideret anbefalingerne, så de er tidssvarende og harmonerer med de internationale tendenser, hvilket er vigtigt for at bibeholde et attraktivt aktiemarked.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse er senest opdateret i 2017. Komitéen holder løbende dialogmøder med interessenter. På dialogmøderne har interessenterne givet udtryk for et ønske om en forenkling af anbefalingerne.

I lyset heraf har komitéen siden efteråret 2019 arbejdet på at revidere Anbefalinger for god Selskabsledelse. Komitéen har ved revisionen lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabers bæredygtighed, selskabers overvejelser og transparens ift. ledelsesaflønning samt selskabers stillingtagen til deres overordnede formål, deres purpose.  

Bestyrelsesevalueringerne er ligeledes blevet præciseret ligesom komitéen har udfaset de anbefalinger om vederlagspolitik og vederlagsrapport, der er erstattet af lovkrav efter implementeringen af andet aktionærrettighedsdirektiv. Derudover har komitéen opdateret anbefalingerne, så de følger med udviklingen og dermed forbliver en drivkraft inden for god selskabsledelse. Komitéen har indsamlet synspunkter og erfaringer med anbefalingerne med henblik på at tilpasse dem, så anbefalingerne er hensigtsmæssige og relevante for danske selskaber og samtidig følger dansk og EU selskabs-lovgivning samt best practice.

Eventuelle bemærkninger til udkastet kan sendes til e-mailadressen: [email protected], senest den 30. august 2020.

De reviderede anbefalinger skal afløse komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 og skal træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. De børsnoterede selskaber skal første gang forholde sig til dem i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.