Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.05.2019

Revision af Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Anbefalingerne for god Selskabsledelse opdateres i lyset af de nye lovregler om aktionærrettigheder. Lovreglerne følger af anden aktionærrettighedsdirektiv.

Med de nye regler lovreguleres dele af komitéens anbefalinger vedrørende ledelsens vederlag. Komitéen har i den anledning besluttet at foretage en revision af anbefalingerne.

Komitéen indleder arbejdet i efteråret 2019 med at følge lovgivningens virkning og indsamler erfaringer fra generalforsamlingerne, der afholdes i 2020.

Tanken er, at de opdaterede anbefalinger skal gælde for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 og derefter. Derfor er planen, at de opdaterede anbefalinger skal offentliggøres ultimo 2020.