Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.12.2012

Seminar om god selskabsledelse

Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 16.00 til 18.00 afholder Komitéen for god Selskabsledelse seminar. 

På seminaret kan du høre mere om erfaringerne med nomineringskomitéer, aktionærengagement, herunder rammerne herfor, og nye anbefalinger for god selskabsledelse.

Der er fokus på selskabernes værdiskabelse, transparens og bidrag til det omgivende samfund. I tillæg hertil er også den vedvarende internationale påvirkning, som selskaberne dagligt skal håndtere. God selskabsledelse er således et område, der er i stadig bevægelse.

På seminaret vil finansdirektør Jørn P. Jensen fra Carlsberg A/S og aktiechef Claus Wiinblad fra ATP fortælle om aktionærengagement og aktivt ejerskab. Direktør Waldemar Schmidt, tidl. Bestyrelsesformand, ISS, vil tale om nomineringskomiteer og erfaringerne hermed. Endelig vil formand for Komitéen for god Selskabsledelse Birgit Aagaard-Svendsen fortælle om de nye anbefalinger for god Selskabsledelse.

Præsentationer: