Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.12.2013

Seminar om Ledelsesevaluering og mangfoldighed

Komitéen for god Selskabsledelse afholder "Gå-hjem" seminar: Tirsdag den 7. januar 2014, kl. 16.00-18.00 om Ledelsesevaluering og mangfoldighed hos KPMG, Osvald Helmuths Vej 4, Frederiksberg.

Selskaberne har gennem flere år haft svært ved at efterleve komitéens anbefaling om ledelsesevaluering. Udviklingen går nu i den rigtige retning, men anbefalingen om ledelsesevaluering giver både anledning til debat og konkrete udfordringer.

Bestyrelsesformand Vagn Sørensen giver på grundlag af sin brede erfaring på området inspiration til det praktiske arbejde med ledelsesevaluering.

Det er komitéens holdning, at mangfoldighed på ledelsesniveau øger kvaliteten af arbejdet i selskabers ledelse og bidrager til selskabernes værdiskabelse. Det er komitéens erfaring, at fokus på mangfoldighed giver selskaberne anledning til at tage stilling til dels ledelsens sammensætning og dels rekruttering på alle niveauer.

TDC A/S har gennem en årrække gjort en målrettet indsats for at fremme mangfoldighed på alle ledelsesniveauer i koncernen. Koncernchef, adm. dir. Carsten Dilling, fortæller om overvejelserne og de praktiske erfaringer med dette arbejde.

Endelig vil Jens Howitz, adm. dir. Russell Reynolds Associates A/S, fortælle om sine erfaringer med den praksis, der er på området, samt om de udfordringer rekrutteringsvirksomhederne står over for i arbejdet med at understøtte disse to betydningsfulde indsatsområder.

Seminaret afrundes med en paneldebat, hvor bestyrelsesformændene Ole Andersen, Jens Due Olsen, Vagn Sørensen og Lars Frederiksen deltager.

Se plancher fra seminaret:

Se også: