Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.01.2020

Udfasning af Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Komitéen for god Selskabsledelse har efter aftale med Erhvervsministeren valgt at udfase Anbefalinger for aktivt Ejerskab.

Den daværende erhvervs- og vækstminister anmodede i 2016 Komitéen for god Selskabsledelse om at påtage sig arbejdet med udarbejdelse af Anbefalinger for aktivt Ejerskab. Komitéen påtog sig denne opgave og udstedte Anbefalinger for aktivt Ejerskab samme år.

Med lov nr. 369 af 9 april 2019 er der vedtaget lovregler for aktivt ejerskab. Reglerne vedrører institutionelle investorer samt kapitalforvalteres udarbejdelse og offentliggørelse af politik for aktivt ejerskab samt rapportering af gennemførelse af politik for aktivt ejerskab. Det indebærer, at seks ud af komitéens syv anbefalinger er blevet omfattet af lovgivning.  De nye regler om aktivt ejerskab gælder for regnskabsåret med begyndelse fra den 1. januar 2020.

Anbefalingerne har banet vejen og har gjort danske institutionelle investorer bedre i stand til at leve op til de nye lovkrav. Samtidig har anbefalingerne været med til at sikre åbenhed om investorernes måde at forvalte deres ejerskab på, hvilket er positivt for en sund aktiekultur, siger komitéens formand, Lars Frederiksen.

Da komitéen har et princip om, at der ikke skal være overlap mellem lovgivning og komitéens anbefalinger, har komitéen aftalt med erhvervsministeren, at Anbefalinger for aktivt Ejerskab udfases i takt med, at de institutionelle investorer og kapitalforvaltere skal forholde sig til de nye regler.

Komitéen vil derfor i år for sidste gang følge op på efterlevelsen af komitéens Anbefalinger for aktivt Ejerskab i forbindelse med udarbejdelse af komitéens årsberetning 2019/2020.