Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.11.2020

Udpegning af et nyt medlem til komitéen og ny næstformand

Erhvervsminister Simon Kollerup har udpeget Jesper Brandgaard til Komitéen for god Selskabsledelse. Ny næstformand bliver Lars Søren Rasmussen.

Erhvervsministeren har udpeget Jesper Brandgaard, som nyt medlem af komitéen efter indstilling fra komitéen for en to-årig periode. Komitéens formand, Lars Frederiksen, udtaler:

Vi glæder os til samarbejdet med Jesper Brandgaard, som vil bidrage til komitéen med hans betydelige ledelseserfaring af børsnoterede selskaber.

Komitéens næstformand, Jens Due Olsen, udtræder af komitéen efter endt udpegningsperiode. Komitéens formand, Lars Frederiksen, udtaler:

Jeg vil gerne takke Jens Due Olsen for et fremragende samarbejde og for hans generelt gode arbejde i komitéen samt hans store indsats i forbindelse med opdateringen af Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Komitéen har udpeget Lars Søren Rasmussen som ny næstformand. Komitéens formand, Lars Frederiksen, udtaler:

Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde med Lars Søren Rasmussen som en del af komitéens formandskab. Lars Søren Rasmussen vil med hans solide erfaring om ledelse af børsnoterede selskaber bidrage positivt til komitéens formandskab og ikke mindst komitéens arbejde med at fremme god selskabsledelse.

Derudover er Rikke Schiøtt Petersen og Thomas Thune Andersen genudpeget af erhvervsministeren for en to-årig periode efter indstilling fra komitéen.

Komitéens medlemmer er nu:

 • Lars Frederiksen (formand), udpeget oktober 2013
 • Lars Søren Rasmussen (næstformand), udpeget november 2019
 • Rikke Schiøtt Petersen, udpeget november 2014
 • Laila Mortensen, udpeget juli 2016
 • Eric Christian Pedersen, udpeget januar 2017
 • Kirsten Aaskov Mikkelsen, udpeget oktober 2019
 • Thomas Thune Andersen, udpeget november 2018
 • Nikolaj Kosakewitsch, udpeget maj 2017
 • Lars Marcher, udpeget april 2019
 • Agnete Raaschou-Nielsen, udpeget november 2019
 • Jesper Brandgaard, udpeget november 2020