Revision af Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Anbefalingerne for god Selskabsledelse opdateres i lyset af de nye lovregler om aktionærrettigheder. Lovreglerne følger af anden aktionærrettighedsdirektiv.

Læs nyheden

Rapportering

Bestyrelsen i børsnoterede selskaber er ansvarlige for at vurdere, hvorvidt Anbefalingerne for god Selskabsledelse er fulgt eller ej. Rapporteringen skal fremgå af selskabets årsrapporter eller hjemmeside.

Læs om rapportering