Anbefalinger

Børsnoterede selskaber skal efter regler i årsregnskabsloven udarbejde en redegørelse for selskabsledelsen. Det væsentligste ved udarbejdelse af redegørelsen er at sikre, at investorerne får indsigt i selskaberne og forståelse for selskabernes potentiale.

Læs anbefalingerne

Rapportering

Bestyrelsen i børsnoterede selskaber er ansvarlige for at vurdere, hvorvidt Anbefalingerne for god Selskabsledelse er fulgt eller ej. Rapporteringen skal fremgå af selskabets årsrapporter eller hjemmeside.

Læs om rapportering