Corporate Governance

Komitéen følger udviklingen inden for god selskabsledelse i Danmark og internationalt og tilstræber kontinuitet i arbejdet med god selskabsledelse.

Se de gældende anbefalinger