Anbefalinger for god Selskabsledelse

Forslag modtages

Komitéen for god Selskabsledelse modtager gerne forslag til tilpasninger af anbefalinger, vejledninger m.v.

Forslagene vil indgå i komitéens løbende arbejde med god selskabsledelse.

Forslag kan sendes til:
cg-komite@erst.dk