Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende anbefalinger for god selskabsledelse

Anbefalingerne for god selskabsledelse er såkaldt 'soft law', hvorfor selskaberne ikke er forpligtede til at følge dem.

Børsnoterede selskaber skal dog efter regler fra Nasdaq OMX København A/S enten følge anbefalingerne eller fyldestgørende gøre rede for, hvorfor de ikke følger dem. Dette er essensen i det såkaldte 'følg eller forklar'-princip (comply or explain).

Ikrafttræden af de opdaterede anbefalinger

De opdaterede Anbefalinger for god Selskabsledelse af 23. november 2017 træder i kraft for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2018 eller senere og anvendes på den generalforsamling, der behandler årsrapporten for 2018 eller senere. Selskaberne skal således i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2018 redegøre for efterlevelsen af de nye anbefalinger, idet rapporteringen afspejle situationen på regnskabsaflæggelsestidspunktet.

Komitéen anser det således for værende tilstrækkeligt, at den vederlagsrapport der omtales i anbefaling 4.2.3 udarbejdes for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2018 eller senere, det vil sige første gang i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2018. Tilsvarende anses det for tilstrækkeligt at fremsætte forslag om godkendelse af vederlagspolitikken som omhandlet i anbefaling 4.1.1 på den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten for 2018 behandles. Dette gælder f.eks. i tilfælde, hvor det er mere end fire år siden, at vederlagspolitikken har været godkendt af generalforsamlingen, eller hvis der i øvrigt som følge af de reviderede anbefalinger er behov for at opdatere vederlagspolitikken.

I 2018 skal selskaberne redegøre for anbefalingerne for god selskabsledelse fra 2013, der senest er opdateret november 2014. De kan hentes på dansk og engelsk nedenfor: