Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gældende anbefalinger for god selskabsledelse

Anbefalingerne for god selskabsledelse er såkaldt 'soft law', hvorfor selskaberne ikke er forpligtede til at følge dem.

Børsnoterede selskaber skal dog efter regler fra Nasdaq OMX København A/S enten følge anbefalingerne eller fyldestgørende gøre rede for, hvorfor de ikke følger dem. Dette er essensen i det såkaldte 'følg eller forklar'-princip (comply or explain).

De gældende anbefalinger for god selskabsledelse 2013 er senest opdateret november 2014 og kan hentes på dansk og engelsk: