Anbefalinger for god Selskabsledelse

Børsnoterede selskaber skal efter regler i årsregnskabsloven udarbejde en redegørelse for selskabsledelsen. Redegørelsen skal aflægges efter følg eller forklar-princippet.