Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Børsnoterede selskaber skal efter regler i årsregnskabsloven udarbejde en redegørelse for selskabsledelsen. Redegørelsen skal aflægges efter følg eller forklar-princippet.