Indledning

Komitéen følger udviklingen inden for god selskabsledelse i Danmark og internationalt og tilstræber kontinuitet i arbejdet med god selskabsledelse.