Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

2. Målgruppe

Komitéens anbefalinger retter sig mod danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

Andre virksomheder, eksempelvis statslige selskaber, virksomheder med en særlig offentlig interesse og fonds- og privatejede virksomheder, kan dog hente inspiration til arbejdet med god selskabsledelse i anbefalingerne.

Anbefalingerne gælder også for finansielle virksomheder, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark. De finansielle virksomheder er underlagt særlige regler. Dog ønsker komitéen ikke som sådan at indføre specifikke anbefalinger for den finansielle sektor.