Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Værktøjer til rapportering

Komitéen har udarbejdet dokumenter, vejledninger og skabeloner, der kan benyttes af bestyrelserne til efterlevelse af reglerne om god selskabsledelse.

Skemaer til rapportering 

Komitéen har udarbejdet skemaer som kan benyttes til afrapportering vedr. god selskabsledelse samt aktivt ejerskab. 

Gode og dårlige eksempler

Komitéen har samlet eksempler på både fyldestgørende og utilstrækkelige forklaringer til afvigelser af anbefalingerne.

Vejledninger

Komitéen har udarbejdet vejledninger til ledelsesudvalg, bestyrelsesevaluering og vederlagspolitik inklusive retningslinjer for incitamentsaflønning.

Huskeliste

Komitéen har lavet et sammendrag af de forhold, som Komitéen anbefaler adresseres i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside.