Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Værktøjer til rapportering

Komitéen har udarbejdet dokumenter, vejledninger og skabeloner, der kan benyttes af bestyrelserne til efterlevelse af reglerne om god selskabsledelse.

Skemaer til rapportering

Komitéen har udarbejdet skemaer som kan benyttes til afrapportering vedr. god selskabsledelse.