Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Rapportering

Børsnoterede selskaber der er omfattet af årsregnskabslovens § 107 b skal offentliggøre redegørelsen i selskabets ledelsesberetning eller foretage henvisning i ledelsesberetningen til selskabets hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Bestyrelsen i børsnoterede selskaber er ansvarlige for udarbejdelse af redegørelsen.

Formkrav

Årsregnskabsloven har regler, der fastsætter at selskaber, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for selskabsledelsen. Reglerne betyder, at selskaberne skal forholde sig til de af komitéen udarbejdede anbefalinger. I henhold til årsregnskabslovens regler skal selskaberne herefter offentliggøre denne.

Læs om formkrav

Forklaringer på afvigelser

Rapportering om anbefalingerne skal ske ved brug af følg eller forklar-princippet. Princippet betyder, at bestyrelsen i det børsnoterede selskab selv afgør, hvorvidt en anbefaling bliver fuldt. Når en anbefaling følges, skal det fremgå særskilt for hver anbefaling. Når en anbefaling ikke følges, skal det børsnoterede selskab forklare hvorfor og hvordan den i stedet har indrettet sig.

Læs om forklaringer på afvigelser