Rapportering

Børsnoterede selskaber der er omfattet af årsregnskabslovens § 107 b skal offentliggøre redegørelsen i selskabets ledelsesberetning eller foretage henvisning i ledelsesberetningen til selskabets hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Bestyrelsen i børsnoterede selskaber er ansvarlige for udarbejdelse af redegørelsen.

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Børsnoterede selskaber skal efter regler i årsregnskabsloven udarbejde en redegørelse for selskabsledelsen. Redegørelsen skal aflægges efter følg eller forklar-princippet.