Forklaringer på afvigelser

Rapportering om anbefalingerne skal ske ved brug af følg eller forklar-princippet. Princippet betyder, at bestyrelsen i det børsnoterede selskab selv afgør, hvorvidt en anbefaling bliver fulgt. Når en anbefaling følges, skal det fremgå særskilt for hver anbefaling. Når en anbefaling ikke følges, skal det børsnoterede selskab forklare hvorfor og hvordan selskabet i stedet har indrettet sig.

  • Opdateret 13. september 2023

Følg eller forklar-princippet er et bærende element i anbefalingerne, og er forankret i årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 3. Eventuelle forklaringer skal vedrøre den enkelte anbefaling, og skal sætte læser i stand til at forstå virksomhedsledelsens strukturering.

Efterlever et børsnoteret selskab ikke en anbefaling, skal bestyrelsen forklare:

  • Hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, og
  • Hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Afviger et selskab fra en anbefaling er det ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret har valgt at indrette sig på en anden måde end den, der fremgår af anbefalingen.

Børsnoterede selskaber skal dog efter regler fra Nasdaq Copenhagen A/S enten følge anbefalingerne eller fyldestgørende gøre rede for, hvorfor de ikke følger dem. Dette er essensen i det såkaldte følg eller forklar-princip.

Værktøjer til rapportering

Komitéen har udarbejdet skemaer, som bestyrelsen kan vælge at bruge til at forholde sig til anbefalingerne.