3. Soft law og dens betydning

Hvor lovgivningen (hard law) typisk beskriver en minimumstandard, som opstiller rammer for selskabers ageren, er soft law ofte et udtryk for “best practice”.

  • Opdateret 18. august 2023

Soft law er kendetegnet ved en høj grad af frivillighed og er ofte et alternativ til lovgivning. Soft law kan med­virke til, at lovgiver undlader at indføre regler på områder, hvor der er behov for større fleksi­bilitet til løbende at tilpasse reguleringen til samfundsudviklingen.

Anbefalingerne er soft law og dermed mere fleksible end lovgivning. Selskaberne er forskellige, og inden for god selskabsledelse er der ikke nødvendigvis én løsning, der er brugbar for alle selskaber. Fleksibiliteten i anbefalingerne gør, at det enkelte selskab kan indrette sig på den for selskabet mest optimale måde i stedet for at være underlagt faste rammer i lovgivningen.