Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

1. Komitéens arbejde

Komitéen følger udviklingen inden for god selskabsledelse i Danmark og internationalt og tilstræber kontinuitet i arbejdet med god selskabsledelse.

Desuden indsamler komitéen synspunkter og erfaringer med anbefalingerne med henblik på at tilpasse dem med passende mellemrum, så anbefalingerne er hensigtsmæssige og relevante for danske selskaber og samtidig følger dansk og EU-selskabsret samt best practice.

Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Nasdaq Copenhagen A/S (Nasdaq) udøver tilsyn med selskaberne. Alle børsnoterede selskabers lovpligtige redegørelse for god selskabsledelse bliver årligt gennemgået af Nasdaq. Som led i denne gennemgang undersøger komitéen og Nasdaq et udpluk af selskaberne med fokus på udviklingstendenser og områder, hvor der er behov for at vejlede selskaberne i arbejdet med god selskabsledelse. På basis af undersøgelsen udarbejder komitéen en årsberetning, som offentliggøres på komitéens hjemmeside (corporategovernance.dk).

Som led i opdateringen af anbefalingerne har komitéen ændret indledningen til hvert af de fem afsnit med anbefalinger, så der nu er en beskrivelse af de overordnede principper indenfor hvert af de fem områder. Principperne forklarer, hvorfor det er relevant at have anbefalinger inden for området samt de grundtanker, som selskaberne med fordel kan overveje, når selskaberne tager stilling til de enkelte anbefalinger i afsnittene.

Komitéen har tidligere udarbejdet et skema til brug for selskabernes rapportering om god selskabsledelse, og komitéen har opdateret dette skema for at gøre det mere brugervenligt og informativt.

Til de enkelte anbefalinger er der som hidtil kommentarer, der kan give vejledning og inspiration til selskabernes arbejde med anbefalingerne. Supplerende information er der også i komitéens vej­ledninger og ofte stillede spørgsmål/svar, som ligger på komitéens hjemme­side.

Selskabernes redegørelse for god selskabsledelse skal alene basere sig på komitéens anbefalinger, og selskaberne skal derfor ikke i redegørelsen forholde sig til efterlevelsen af principperne, kommentarerne, vejledningerne eller de typisk stillede spørgsmål/svar.