Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Internationalt

Komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse retter sig mod danske selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Komitéens mål er, at anbefalingerne er hensigtsmæssige for børsnoterede selskaber og er i overensstemmelse med dansk og EU-retlig selskabslovgivning, OECDs Principles of Corporate Governance, samt anerkendt ’best practice’ nationalt og internationalt.

I den forbindelse er det en del af komitéens opgaver at følge udviklingen i god selskabsledelse nationalt og internationalt, herunder deltage i netværk på området, og på baggrund heraf tilpasse de danske anbefalinger således at det sikres, at de gældende anbefalinger er ajour og samlet set imødekommer aktuelle forventninger til best practice inden for god selskabsledelse.

Mere information om Corporate Governance i henholdsvis Norden, EU og OECD kan findes her: