Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tidligere anbefalinger

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark –

- er blevet opdateret ti gange i 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017 og 2020.

 

Anbefalingerne for god Selskabsledelse supplerer den selskabs- og børsretlige regulering, hvorfor disse regler er lagt til grund og forudsættes bekendt.

Anbefalingerne eller dele heraf kan også være til inspiration for ikke offentligt handlede selskaber. Det gælder eksempelvis statslige selskaber, andre virksomheder af særlig offentlig interesse og visse fondsejede virksomheder.

NASDAQ Copenhagen A/S (børsen)

NASDAQ Copenhagen A/S har besluttet at implementere anbefalingerne i Regler for udstedere af aktier.

NASDAQ Copenhagen A/S har tidligere sendt nedenstående breve om de ændrede krav til selskabernes redegørelse for god selskabsledelse til relevante direktioner og bestyrelser. I brevet redegøres nærmere for de konkrete forventninger til selskabernes afrapportering.

NASDAQs brev af 6. maj 2013 (pdf)

NASDAQs brev af 26. september 2011 (pdf)

NASDAQs brev af 20. december 2011 (pdf)

NASDAQs brev af 20. december 2010 (pdf)