Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Tidligere anbefalinger

Anbefalingerne for god Selskabsledelse er blevet opdateret syv gange i 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 og 2017.

 

  • I 2005, hvor EU-Kommissionens henstillinger om aflønning af ledelse og om ledelsesudvalg blev indføjet i de danske anbefalinger.
  • I 2008, hvor aktieselskabslovens regler om incitamentsaflønning gav anledning til skærpelse af anbefalingerne om ledelsens aflønning. Desuden udarbejdede komitéen en nærmere vejledning om variable aflønningselementer i forbindelse med de nye anbefalinger.
  • I 2008, hvor der blev indsat anbefalinger om mangfoldighed i ledelsesafsnittet.
  • I 2010, hvor komitéen foretog en revision af anbefalingerne i lyset af selskabsloven af 2009, ændrede regler i årsregnskabsloven og revisorloven samt henstillinger fra EU-Kommissionen, herunder om aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber.
  • I 2011, hvor anbefalingerne om mangfoldighed blev strammet op bl.a. med fastsættelse af konkrete mål på området.
  • I 2013, hvor komitéen har ajourført anbefalingerne i lyset af den generelle udvikling indenfor god selskabsledelse. Komitéen har haft særligt fokus på selskabernes værdiskabelse, på bestyrelsens selvevaluering og på bestyrelsens involvering i selskabernes udvikling.
  • I 2017 har komitéen ajourført anbefalingerne. Komitéen har haft fokus på den internationale udvikling inden for rapportering om ledelsesaflønning.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse supplerer den selskabs- og børsretlige regulering, hvorfor disse regler er lagt til grund og forudsættes bekendt.

Anbefalingerne eller dele heraf kan også være til inspiration for ikke offentligt handlede selskaber. Det gælder eksempelvis statslige selskaber, andre virksomheder af særlig offentlig interesse og visse fondsejede virksomheder.

NASDAQ Copenhagen A/S (børsen)

NASDAQ Copenhagen A/S har besluttet at implementere anbefalingerne i Regler for udstedere af aktier.

NASDAQ Copenhagen A/S har tidligere sendt nedenstående breve om de ændrede krav til selskabernes redegørelse for god selskabsledelse til relevante direktioner og bestyrelser. I brevet redegøres nærmere for de konkrete forventninger til selskabernes afrapportering.

NASDAQs brev af 6. maj 2013 (pdf)

NASDAQs brev af 26. september 2011 (pdf)

NASDAQs brev af 20. december 2011 (pdf)

NASDAQs brev af 20. december 2010 (pdf)