Tidligere Anbefalinger for aktivt ejerskab

De tidligere Anbefalinger for aktivt ejerskab var såkaldt ’soft law’, og var gældende fra november 2016 indtil 31. december 2019.

  • Opdateret 6. oktober 2023

Erhvervs- og vækstministeren bad i januar 2016 Komitéen for god Selskabsledelse om at udarbejde et sæt anbefalinger for aktivt ejerskab med henblik på at sikre, at danske børsnoterede selskaber fik det aktive ejerskab fra deres investorer, som bidrager til selskabernes værdiskabelse.

Med lov nr. 369 af 9. april 2019 blev der vedtaget lovregler for aktivt ejerskab. Reglerne vedrører institutionelle investorer samt kapitalforvalteres udarbejdelse og offentliggørelse af politik for aktivt ejerskab samt rapportering af gennemførelse af politik for aktivt ejerskab. Det indebærer, at seks ud af komitéens syv anbefalinger er blevet omfattet af lovgivningen.

Komitéen fulgte derfor for sidste gang op på efterlevelsen af komitéens Anbefalinger for aktivt ejerskab i forbindelse med udarbejdelse af komitéens årsberetning 2019/2020.

De 7 anbefalinger havde til hensigt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Anbefalingerne for god Selskabsledelse og Anbefalingerne for aktivt ejerskab var dermed gensidigt forstærkende i forhold til det fælles formål. Anbefalingerne opfordrede investorerne til at skabe transparens om, om og hvordan den pågældende investor udøvede sit ejerskab.