Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.09.2015

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

En ny årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse viser blandt andet, at de store selskaber i meget høj grad efterlever komitéens anbefalinger.

Komitéen for god Selskabsledelse udgiver i år en årsberetning, der dels indeholder en redegørelse for komitéens arbejde i det forgangne år, og dels indeholder den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Desuden indeholder årsberetningen en orientering om kommende opgaver, som komitéen vil arbejde med.

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse:

 Vi vil gerne med denne årsberetning kombinere orienteringen om komitéens arbejde med et blik ind i fremtiden. Derfor løfter årsberetningen også sløret for nogle af de initiativer og opgaver, vi vil have fokus på i det næste års arbejde. Det gælder f.eks. bestyrelsesevaluering med periodisk ekstern bistand.

Den årlige compliance undersøgelse

Komitéen for god Selskabsledelse gennemfører årligt en compliance undersøgelse, som viser, hvordan selskaberne i det daglige arbejder med Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Dette års compliance undersøgelse indgår som en del af årsberetningen.

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse:

Der er mange gode takter i årets compliance undersøgelse. Den viser bl.a., at C20- og Large Cap-selskaberne er tæt på 100 pct. efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Det synes vi er meget tilfredsstillende. Men vi kan også konstatere, at der stadig er plads til udvikling og forbedringer. Vi har i dette års undersøgelse haft fokus på bestyrelsesevaluering, vederlag, uafhængighed og mangfoldighed. Vi kan se, at særligt anbefalingerne om vederlag og mangfoldighed giver anledning til usikkerhed, og derfor vil vi i komitéen gøre en indsats for at fokusere på disse områder.

Compliance undersøgelsen er som i de foregående år udarbejdet i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Den omfatter 41 selskaber, som alle er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. I år er der tale om alle C20- og Large Cap-selskaber samt 8 Mid Cap- og 10 Small Cap-selskaber.

Kontakt:

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, tlf. 33 96 84 10