Nyhed

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2022-2023.

  • 13. september 2023
  • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

Komitéen for god Selskabsledelse har den 13. september 2023 offentliggjort sin årsberetning for 2022-2023. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse i perioden.

Årsberetningen indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Ligesom i de foregående år, har komitéen taget udgangspunkt i den gennemgang som komitéen og Nasdaq Copenhagen A/S hvert år laver af samtlige danske børsnoterede selskabers efterlevelse af anbefalingerne. Derudover har komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering vedrørende ledelsesevaluering og samfundsansvar.

Lars Rasmussen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Komitéen for god Selskabsledelse konstaterer igen i år, at den overordnede efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse er rigtig høj for danske børsnoterede selskaber. Der er dog set et fald i forhold til enkelte anbefalinger, hvor der er mulighed for at komitéen kan gøre yderligere. Komitéen vil derfor i det kommende år drøfte, hvorvidt selskaberne har behov for understøttelse i arbejdet med anbefalingerne, eller hvorvidt der er behov for ændring i anbefalingerne eller måden hvorpå, der rapporteres på anbefalingerne.  

Komitéen har derudover valgt at have et særligt fokus på selskabernes brug af begrebet ”purpose” som også blev indført i forbindelse med de reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse fra 2020. Komitéen har ønsket at få et mere indgående kendskab til forskellige selskabers anvendelse heraf, og har derfor gennemgået en nærmere række af selskabers konkrete brug af begrebet ”purpose” med henblik på en nærmere drøftelse omkring anvendelsen af begrebet. 

Komitéen har ligeledes fortsat fokus på selskabernes samfundsansvar og følger selskabernes efterlevelse. På baggrund heraf vil komitéen vurdere, om der er behov for yderligere anbefalinger eller justeringer af anbefalingerne på området.

Endeligt indeholder komitéens årsberetning oplysninger om aktiviteter, som komitéen har beskæftiget sig med i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det kommende år.