Nyhed

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort årsberetningen for 2020-2021.

  • 24. september 2021
  • Nyt fra Komitéen for god Selskabsledelse på corporategovernance.dk

Komitéen for god Selskabsledelse har den 24. september 2020 offentliggjort sin årsberetning for 2020-2021. Årsberetningen vedrører perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021 og omhandler komitéens arbejde med god selskabsledelse i perioden.

Årsberetningen i år indeholder den sædvanlige compliance-undersøgelse af børsnoterede selskabers efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse. Compliance-undersøgelsen tager udgangspunkt i selskabernes redegørelser i forbindelse med aflæggelse af årsrapporterne for 2020 eller 2019-2020. Årsberetningen har i lighed med tidligere år fokusområder, hvor der igen i år er fokus på selskabernes ledelsesevalueringer. Desuden indeholder årsberetningen et nyt fokusområde, hvor komitéen i år har valgt at undersøge efterlevelsen af anbefalinger om samfundsansvar.

Komitéens årsberetning indeholder derudover oplysninger om aktiviteter, som komitéen har beskæftiget sig med i det foregående år, samt opgaver komitéen vil foretage sig i det kommende år.

Den årlige compliance-undersøgelse

Komitéen har, ligesom i de foregående år, taget udgangspunkt i den gennemgang, som Nasdaq Copenhagen A/S hvert år laver af samtlige danske børsnoterede selskabers efterlevelse. Derudover har komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering vedrørende ledelsesevaluering og samfundsansvar.

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Den overordnede efterlevelse af Anbefalinger for god Selskabsledelse er fortsat rigtig høj for danske børsnoterede selskaber. Efterlevelsen af anbefalingerne har været meget høj i en længere årrække, men komitéen kan konstatere, at der er plads til forbedringer. Det gælder særligt i forhold til transparensen i selskabernes ledelsesevalueringer, hvor årets undersøgelse har vist en tilbagegang. Komitéen vil derfor følge udviklingen og have fokus på området i det kommende år.

Ved seneste revision af anbefalingerne har komitéen introduceret begreberne ”bæredygtighed” og ”purpose” samt sat mere fokus på selskabernes samfundsansvar. Komitéen vil derfor holde tæt øje med selskabernes efterlevelse og vurdere, om der evt. er behov for yderligere anbefalinger eller justeringer af anbefalingerne på området.

Kontakt:

Sekretariatet for Komitéen for god Selskabsledelse, e-mail: cg-komite@erst.dk