Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.10.2017

Årsberetning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2016/2017. 

Komitéen for god Selskabsledelse udgiver årligt en årsberetning, der dels indeholder en redegørelse for komitéens arbejde i det forgangne år, og dels den årlige undersøgelse af selskabernes efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Endelig indeholder årsberetningen oplysning om opgaver, som komitéen vil beskæftige sig med det kommende år.

Den årlige compliance-undersøgelse

Komitéen for god Selskabsledelse gennemfører årligt en compliance-undersøgelse, som viser, hvordan selskaberne arbejder med Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Komitéen har ligeledes sidste år taget udgangspunkt i den gennemgang, som Nasdaq Copenhagen A/S laver af samtlige danske børsnoterede selskaber, der i år har dækket over 130 selskabers afrapportering om virksomhedsledelse. Derudover har komitéen foretaget en undersøgelse af selskabernes afrapportering på nogle nærmere udvalgte fokusområder.

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, udtaler:

Komitéen kan positivt konstatere, at den overordnede efterlevelse af anbefalingerne er rigtig høj og næsten lig 100 pct. Efterlevelsesprocenten har været høj i en længere årrække. Dette er ikke efter komitéens opfattelse ikke et mål i sig selv, hvorfor komitéen hele tiden ser på udviklingen og trends nationalt som internationalt inden for god selskabsledelse. På baggrund heraf er komitéen i år i gang med en mindre revision af anbefalingerne for god selskabsledelse fra 2013, og kan også allerede nu løfte sløret for, at komitéen forventer at foretage en større revision af anbefalingerne i 2019 på baggrund af aktionærrettighedsdirektivet, der skal være implementeret i dansk ret i 2019.

Komitéen finder også stor nytte i at udvælge nogle fokusområder i forbindelse med compliance-undersøgelsen. Årets undersøgelse af udvalgte fokusområder har vist, at der på disse områder stadig er plads til forbedring. Dette gælder særligt i forhold til transparens om mangfoldighed og mere detaljerede beskrivelser om komponenter i forbindelse med variabel aflønning af ledelsen.

Kontakt

Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, tlf. 20 10 28 23