Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Anbefalinger for aktivt Ejerskab

Anbefalingerne for aktivt Ejerskab er såkaldt 'soft law', hvor investeringsselskaber bør forholde sig til de enkelte anbefalinger og fremme langsigtet værdiskabelse til investorerne. Komitéen ser gerne at selskaber, der investerer på vegne af investorer, tager stilling til aktivt ejerskab.

Erhvervs- og vækstministeren bad i januar 2016 Komitéen for god Selskabsledelse om at udarbejde et sæt anbefalinger for aktivt ejerskab med henblik på at sikre, at danske børsnoterede selskaber får det aktive ejerskab fra deres investorer, som bidrager til selskabernes værdiskabelse. 

De 7 anbefalinger har til hensigt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Anbefalingerne for god Selskabsledelse og Anbefalingerne for aktivt Ejerskab er dermed gensidigt forstærkende i forhold til det fælles formål. Anbefalingerne opfordrer investorerne til at skabe transparens om, om og hvordan den pågældende investor udøver sit ejerskab. 

Læs Anbefalinger for aktivt Ejerskab (pdf)

Læs Anbefalinger for aktivt Ejerskab - engelsk version (pdf)